VERLEGT AUF 16.11.2021: MORITZ NEUMEIER
Mo, 23.11.2020
Dortmund
FZW
22,50 €
SAY YES DOG
Do, 18.02.2021
Dortmund
FZW
16,50 €
FZW POETRY SLAM
Mi, 04.11.2020
Dortmund
FZW
6,00 €
FZW POETRY SLAM
Mi, 02.12.2020
Dortmund
FZW
6,00 €